AKTUELLT

Skrovkoncept

En av båtens viktigaste delar är givetvis skrovet. Det är utvecklat utifrån många års erfarenhet av samspelet mellan funktion och fart. Ett modernt skrov måste vara anpassat för dagens stora utombordare och höga marschfarter. Båten skall ligga stabilt och kännas tryggt för sin kapten i alla typer av vatten och fartområden. Här nedan presenterar vi i punktform varför VIGGO X8 har just dessa viktiga egenskaper.

 

  • Skrovet har ett stort längd/bredd förhållande för att ge riktigt bra sjöegenskaper med en inte alltför bred åkyta vid körning i vågor.
  • 24 graders bottenvinkel i aktern, för att ge båten mjuk gång i vågor och stabilitet vid höga farter.
  • Urtag i botten akterut, för att ge båten ett bättre gångläge i högre farter. Viktigt att tillägga är att skrovet har full vattenlinjelängd när man kör i något lägre farter i t.ex. vågor. Lång vattenlinje ger båten lugnare egenskaper.
  • Steglisterna har fått en speciell utformning, för att ge mycket bra lyft samt stabilitet. Båten får därmed mindre våt yta och en tryggare gång.
  • Högre fribord, för att ge säkrare invändig höjd samt ger möjlighet att designa en överbyggnad som är lägre och sportigare.
  • Slaget är upplyft ordentligt i förskeppet, slaglinjen bildar en S-kurva när man ser den från sidan. Det ger båten ett vasst förskepp, för att klyva den krabba skärgårdssjön men med stor volymökning högt upp, ovanför slaget, för att man ska få större bärighet/komfort vid körning i högre sjö och dyning.
  • Båten har trimplan som standard, för att man ska kunna köra aktivt i humpfartsområdet (8– 20knop), samt kompensera för sidvind, förskjuten last men även för användande vid aktiv körning i motsjö. Som option kan man även få trimplansmanöver på spakar vid ratten (gäller dock inte om man redan har valt att ha fotgas). Trimplanens position indikeras tydligt på instrumentpanelen.
  • Aluminiumskrovet och den bärande strukturen innanför, är av högsta klass, med avseende på materialval och detaljutförande. Detta för att få ett skrov som håller för hård körning, samt en optimerad och låg tyngdpunkt (låg tyngdpunkt gör båten säkrare och enklare att hantera) med minimal vikt. Aluminiumkvalitén som vi använder har en mycket hög hållfasthet, EN AW-5083-H116, den har högre hållfasthet än t.ex. 5083-H111 som kanske är den vanligaste legeringen vid båtbygge.
  • Botten är målad med ett 3-skiktssystem från International, för aluminium. Det ger bra skydd mot beväxning och dessutom ett skydd mot korrosion.
  • I aktern är skrovet försett med 2 st zink-anoder, för att ytterligare skydda mot eventuell korrosion.

© 2013 Öregrundsvarvet Adress: Varvsvägen 6, SE-742 43 Öregrund Tel: 0173-168 00 info@oregrundmarine.se