AKTUELLT

SITTBRUNNEN

Förare och navigatör har alltid en bra stol och något att hålla sig i men givetvis måste en bra båt i sin helhet även tänka på övriga passagerare.

 

  • Trygg ombordstigning från både för och akter tack vare lägre steghöjder med fotsteg i aktersoffan och en extra stegyta i fören. Det gör att man inte behöver kliva på dynor samt att man kan kliva i båten säkert och balanserat med t.ex. en kasse i vardera handen. Vi har dessutom valt att centrera targamasten över motorbrunnen, vilket gör att man inte behöver huka sig under, eller få en hög båge med ståhöjd över sittbrunnen. Positionen gör dessutom att kapellet är enklare att få upp och ner.
  • Sittbrunnens längd är anpassad för att ge passagerarna på aktersoffan en mindre dragig miljö. Hög marchfart på en sådan här typ av båt gör att vindens turbulenta vak blir ganska kort bakom frontrutan. Stora sociala ytor fungerar normalt sett bra i hamn men ofta sämre vid körning.
  • De högre friborden och räckena ger hela familjen en tryggare och säkrare miljö tack vare att vi har ökat innerhöjden.
  • Förar- och passagerarplatsen har vi valt att placera relativt långt akterut, för att ge mindre påfrestningar på besättningen vid tuff körning. Ju längre akterut man är placerad desto mindre accelerationer utsätts man för.
  • På samtliga stuvluckor har vi gasfjädrar som bidrar till man kan öppna luckor även under färd utan att riskera att klämma några fingrar.
  • Dörren är utformad så den bidrar till maximal öppning, den undre viker man inåt och den övre utåt mot BB sida. På detta sätt är inte dörren i vägen för den stora sittytan på BB sida för om pulpeten. Den skymmer inte heller sikten vid stilla färd. Med den undre dörren öppen så kan man lasta längre last utan problem. Dörren medger flexibla lösningar vid körning.

© 2013 Öregrundsvarvet Adress: Varvsvägen 6, SE-742 43 Öregrund Tel: 0173-168 00 info@oregrundmarine.se